class="">Adaptări teatrale. Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki, Proust de Virgil Tănase

Adaptări teatrale. Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki, Proust de Virgil Tănase

Editura Junimea, Iași, 2023

Cărei nevoi răspund aceste adaptări?

Fireşte, ele n-au fost făcute întru priinţa celor pentru care lectura este un efort pe care nu-l pot face. Şi nici pentru cei copleşiţi de treburi, nevoiţi să-şi restrângă bunăvoinţa culturală la cele două sau trei ore în care un spectacol adună nenumăratele isprăvi ale lui Don Quijote întinse de autor pe o mie de pagini, concentrează în câteva dialoguri imensitatea Fraţilor Karamazov sau restrânge drastic cele cincisprezece volume ale romanului lui Proust În căutarea timpului pierdut.

CUMPĂRĂ CARTEA

Preț: 40.00 lei

Unde poate fi achiziționată: https://editurajunimea.ro/produs/adaptari-teatrale-balzac-dostoievski-tolstoi-cehov-gorki-proust/

Data lansării: sâmbătă, 28 octombrie, ora 11:00

Participă: Călin Ciobotari – critic de teatru, Simona Modreanu – directoarea editurii Junimea

„Nici pentru că limbajul scenic ar fi mai „accesibil” decât cel al literelor, lucru de care mă îndoiesc.

Excelenţa teatrului nu o poate înlocui pe cea a literaturii şi reciproc. Între ele distanţa nu e mai puţin fabuloasă decât între Sonetul 104 al lui Petrarca şi versiunea pentru pian a lui Liszt, între Ispita Sfântului Anton de Flaubert şi tabloul lui Brueghel care i-a slujit drept model, între legenda sărmanei Daphne, fiica râului Peneus, povestită de Ovidiu în Metamorfoze, şi statuia lui Bernini de la Villa Borghese. Sunt ispitit să cred că nimic nu înfăţişează mai grăitor diferenţa dintre ce este teatru în teatru şi literatură în literatură decât aceste „ouă de cuc” strecurate în cuibul celeilalte arte.” (Virgil Tănase)

„Volumul de faţă, o adevărată bijuterie în materie de adaptare teatrală, ni-i „traduce” pe Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki şi Proust în limbaj scenic. Ei rămân aceiaşi şi, totuşi, când teritoriile literare sau personale le sunt dramatic rearanjate, ni se înfăţişează din perspective surprinzătoare, adeseori inedite. Căci Virgil Tănase ştie să haşureze, cu o naturaleţe debordantă, teatralităţi în opere literare. Regizorului-scriitor îi reuşeşte un profund spectacol în mai multe părţi, cu delicii de lectură şi de imaginaţie ce nu pot fi descrise, ci degustate pagină cu pagină… Să-i revizităm, aşadar, pe clasici, în ghidajul acesta atât de special al lui Virgil Tănase.” (Călin Ciobotari)