class="">Dionysos între antic şi modern – Bacantele (fără mască) la FNT, 2021 (Agenda LiterNet)

Dionysos între antic şi modern – Bacantele (fără mască) la FNT, 2021 (Agenda LiterNet)

Interesantă şi incitantă interferenţă între antichitatea greacă şi actualitatea românească oferă compoziţia teatrală după Euripide, Bacantele, producţie pandemică „fără mască” a Teatrului de Nord Satu Mare, trupa „Mihai Raicu”! „Rescrierea” textului aparţine Mariei Manolescu şi regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, tandem artistic, iată, pus să reimpulsioneze mituri şi să demoleze tabuuri clasicizante, în apriga dorinţă de conectare la problemele fierbinţi ale prezentului colcăitor. Similitudini în oglindă, care fac posibilă translaţia scenică, sunt subliniate şi augmentate treptat, de-a lungul reprezentaţiei, dovedindu-şi valabilitatea şi savoarea.

13 noiembrie 2021  FNT în Presă

Tiranul Pentheu, regele Tebei, conduce cu mână de fier cetatea întocmai aşa cum instalarea legilor pandemice sugrumă libertăţile cetăţeneşti. Ambiguitatea dionisiacă dă culoare delirantă confuziilor stratificate în arealul politic şi social actual. Premoniţiile lui Dionysos („Nu vreau să ascund urgiile ce vor lovi acest popor”) converg cu avertismentele pesimiste ale analiştilor noştri politici. Ritualurile orgiastice iniţiate de adeptele lui Dionysos, bacantele, se suprapun peste exaltatele manifestări ale susţinătorilor politici luaţi de voal, fanatizaţi din te miri ce. O congruenţă tematică iese la iveală din învălmăşeala frenetică a jocului dublu.

Citește integral în Agenda LiterNet.