class="">Teatrul azi (nr. 1-2; 3-4; 5-6; 7-8-9; 10-11 / 2021)

Teatrul azi (nr. 1-2; 3-4; 5-6; 7-8-9; 10-11 / 2021)

Teatrul azi

Preț: 35 ron / exemplar, 200 ron / abonament anual

Unde poate fi achiziționată:

Librării online: www.teatrul-azi.ro, pagina de Facebook a publicaţiei (@revistateatrulazi)

De la sediul UNITER

Apasă aici pentru a cumpăra cartea

Revista Teatrul azi este un proiect editorial iniţiat în 1998 de criticul de teatru şi publicistul Florica Ichim şi, în present, apare cu sprijinul constant al UNITER şi al Ministerului Culturii. În cuprinsul său, actualitatea scenei (de teatru dramatic, de teatru de păpuși-marionete, pentru adulți și pentru copii, de balet, dans contemporan sau operă) şi personalitatea creatorului constituie preocupări predominante, iar dovadă sunt numeroasele cronici de spectacol și interviuri-portret. Fiecare număr oferă, însă, şi dosare tematice, rubrici de eseu şi istorie teatrală (restituiri), recenzii, traduceri şi corespondenţe din lume (îndeosebi din spaţiul european).

„De la cele mai stângace gesturi până la cele mai pătimașe dorințe, există în chimia acestui spectacol [Inimă și alte preparate din carne] un ridicol sublim, ridicolul omului mărunt, al individului îngropat în viața și problemele lui peste care se coboară un virus ca un uriaș fluture negru pe care Radu Afrim îl aduce fizic în scenă (cum altfel, dacă ne gândim la galeria aparițiilor animalo-păsărești-insectoide care străbat realitățile afrimiene), racordând spaimele și îngrijorările personajelor la ritmul mișcărilor lui lasciv-grotești.” (Cristiana Gavrilă – Insuportabila singurătate a inimii. Şi a altor preparate din carne; Teatrul azi nr. 1-2/2021)

„ […] cu experiență și intuiție, regizorul Silviu Purcărete a țesut cu atenție prețioasa dantelă de cuvinte și idei din Tragedia omului, în așa fel încât nici nu se văd nodurile din lucrătură. Iar faptul că l-a avut alături pe dramaturgul András Visky în acest proiect nu este decât garanția unor ajustări făcute cu temei și documentare. Așa se face că spiritul și estetica scriiturii lui Madách Imre au fost salvate, încadrând acele adevăruri universale etern valabile, eliberate, însă, de exprimări greoaie, surplusuri stilistice sau suprasolicitări dramatice. Spectatorii sunt poftiți să ia aminte la propria tragedie ancestrală, în decorul lui Dragoș Buhagiar, care sugerează un amfiteatru pentru lecții de anatomie (un fel de theatrum anatomicum în afara timpurilor), unde chirurg este însuși Lucifer.” (Irina Zlotea – Care e, Doamne, rostul tuturor acestora?; Teatrul azi nr. 3-4/2021

„În multe cazuri, povestea boccacciolescă a fost lăsată să curgă ca atare, iar aici greul a căzut pe umerii actorilor, a căror ingeniozitate și nuanțare vocală au fost meritorii. Fonduri cromatice, picturale ori video, au sprijinit, din fundal, știința de a spune basmul mai crud, mai șugubăț ori mai picant. Risipa de utilizare a unor cuburi divers colorate a fost compensată de un obiectual hazliu, din când în când, ca în cazul propunerii care i-a adus împreună pe Ioana Florentina Manciu și pe zambianul Mclaudy Muyuni Muinanzwa. Jocuri de umbre pe suport de zâmbet energic au fost marca pregnantă prezentă în întâlnirea dintre Sorin Leoveanu și francezul Charles Chemin, ghidușele strategii ale sexului – cea a dubletului Costinela Ungureanu și ghanezul Fiifi Coleman. Eclatante animația video, jocurile de umbre, coregrafia, intuirea oglinzii-perete dintre viață și moarte gândite de slovenul Jaša Koceli și de George Albert Costea.” (Doru Mareş – Un turnesol inedit; Teatrul azi nr. 7-8-9/2021)