class="">Visele colorate ale unor zile perfect cenuşii – Fluid Memory la FNT, 2021 (Agenda LiterNet)

Visele colorate ale unor zile perfect cenuşii – Fluid Memory la FNT, 2021 (Agenda LiterNet)

Clipele care oprimă. Timpul ce pare că rătăceşte dezorientat. Sau se zbate ca prins în capcană şi nu se mai poate urni din loc. Şi când o face totuşi, o ia razant printr-o realitate incertă, scurt-circuitând logica şi previzibilul.

13 noiembrie 2021  FNT în Presă

Pandemia a început acum mai bine de 600 de zile şi am învăţat treptat să răbdăm, apoi ne-am străduit să punem ordine în haosul care învălmăşea ritualurile sârguincios exersate ale cotidianului, ne-am revoltat, am vrut să descoperim ce există sub pojghiţa unor nefireşti tăceri, ale noastre, ale altora, ale străzilor… Dar am simţit şi încă simţim teamă. Şi o nelinişte cu gust necunoscut ne mai dă, nu rareori, târcoale.

Citiți integral în Agenda LiterNet.