class="">Despre FNT 2014

Despre FNT 2014

EXCLUSIV www.fnt.ro. Un editorial semnat de criticul de teatru Marina Constantinescu, directorul artistic al Festivalului Naţional de Teatru.

24 iulie 2014,  Comunicate de Presă

EXCLUSIV www.fnt.ro. Un editorial semnat de criticul de teatru Marina Constantinescu, directorul artistic al Festivalului Naţional de Teatru.  

„Dacă În mandatul trecut / anii 2005, 2006, 2007 – am construit o structură a Festivalului punÎnd În centru Regizorul, relaţiile acestuia cu propriul demers şi dialogul diferit cu trupe complet diferite din ţară, dacă am simţit nevoia să creez secţiuni şi module care să definească mai just fenomenul teatral, ÎncercÎnd chiar clasificări şi ierarhii, de data aceasta am ales să ţin seama de dinamica reală şi de varietatea clară, decantată a mişcării teatrale.

un editorial de Marina Constantinescu

Teatrul nu este Într-un singur fel, expresivitatea lui naşte nuclee şi direcţii puternice, recognoscibile, care trebuie să fie puse În acelaşi plan.

De aceea, această imagine pe care o propun pentru stagiunea 2013-2014, obiectul analizei acestei ediţii a Festivalului Naţional de Teatru doreşte să arate o plajă largă, vie, care există şi se manifestă, În acelaşi timp, Într-o diversitate consistentă În mişcarea noastră teatrală.

De la spectacole de mare anvergură estetică şi tehnică, la spectacole de dimensiuni mici, care pun lupa pe tehnica actorului şi pe intimitatea spaţiului de joc, de la teatrul realist la teatru-dans, sau teatru coregrafic, sau la pantomimă, sau la teatru document, de la accentul pus tot mai mult pe texte puternice, provocatoare, din dramaturgia clasică sau contemporană, la tradiţia recuperată a teatrului idiş. Toate acestea sÎnt zonele de expresie care Îi preocupă pe creatorii noştri.

Există În acest moment un număr mare de producţii, de toate felurile. Şi e foarte bine că este aşa. Dar asta nu Înseamnă, neapărat, şi calitate.

Din punctul meu de vedere, numărul spectacolelor remarcabile, din intervalul urmărit, este extrem de mic. Din multe spectacole se poate face unul singur, memorabil, luÎnd de undeva performanţa unor actori, din altă parte sclipirea unei idei regizorale sau a ideii de spaţiu pe care un scenograf o aduce pe scenă, marcÎnd tot ce se ÎntÎmplă În jur.

Un festival nu trebuie să cosmetizeze fenomenul teatral real şi concret. Nu trebuie, Însă, să meargă doar pe ce este vÎrf, elită, ca pentru o Gală Uniter. În acelaşi timp, nici să coboare spre forme diluate sau neÎmplinite pentru regizorii importanţi. Din acest punct de vedere, am ales pentru fiecare regizor ceea ce consider că Îl reprezintă complet şi complex, nu În general, ci În stagiunea despre care este vorba, 2013-2014. 

Cred pÎnă la capăt În valoare şi În teatrul de valoare, În acele forme care provoacă spiritul şi Împing lucrurile Înainte. Am un respect enorm faţă de toţi artiştii care Îşi fac profesiunea cu devotament, Încredere şi nebunie, Într-un timp În care cultura, arta, educaţia par să nu mai conteze. Nici măcar În plan secund.

Performanţele artiştilor trăiesc În fiecare reprezentaţie, În fiecare seară, dincolo de contextul unei selecţii pentru un festival sau pentru un premiu.

Îmi asum cu maximă responsabilitate structura Festivalului, programul estetic, programul financiar ce decurge implicit din structura pe care am gÎndit-o, Îmi asum orice critică constructivă, eficientă care să mă ajute În definirea unui Festival cu identitate, cu o imagine limpede, un Festival brand de ţară, care să nuanţeze dialogul, respectul reciproc, solidaritatea culturală şi intelectuală din spaţiul nostru spiritual.

Vreau să le mulţumesc celor doi directori de Festival care s-au succedat din 2008 Încoace. Cristina Modreanu şi Alice Georgescu au luptat ca Festivalul să meargă mai departe, dincolo de obstacole de tot felul, ca motorul să nu se oprească, au luptat să descopere drumuri şi circuite noi.

Am suferit Întotdeauna atunci cÎnd o schimbare politică a adus, ca de la sine, atitudinea de a şterge tot, de a anula absolut tot ce au făcut cei dinainte. Cred În continuitate, cred În depistarea lucrurilor solide, valabile, consistente, pe care trebuie să le preiau din ce a fost pÎnă acum şi să le duc mai departe.

Vreau să mulţumesc devotamentului fiecărui profesionist din echipele care au lucrat la realizarea Festivalului. Dar şi echipelor tehnice care au ştiut să Îşi pună În valoare profesionalismul.

Foto: TVR

Urmăriţi toate ştirile despre FNT 2014 pe pagina oficială de Facebook a festivalului!