class="">Fereastra către digital. Teatrul si noile tehnologii / Open New Tab.  Theatre and New Technology

Fereastra către digital. Teatrul si noile tehnologii / Open New Tab.  Theatre and New Technology

Fereastra către digital.

coordonată de Oltița Cîntec

Editura Junimea, 2021

Preț: 36,00 ron

Unde poate fi achiziționată:

Librării online: www.editurajunimea.ro, [email protected]

Apasă aici pentru a cumpăra cartea

„Pandemia cu noul Coronavirus a învăluit planeta, oficial din martie 2020, și, printre alte consecințe, a obligat artele vii la reinventare. Tendințe experimentate de artiști inovativi, implicând creativ noile tehnologii în toate variantele lor, au fost preluate de comunitatea artistică globală și încă într-un ritm accelerat. Direcții estetice recente practicate de câteva decenii au devenit prioritare și îmbogățite într-un an cât altele-n zece. Teatrul contactless a dominat perioada, reliefând preocupări de retorică performativă anterioare, oferind noi eșantioane imaginate de cei deschiși și pregătiți să le dezvolte. Transformarea paradigmei a cuprins toate palierele care structurează arta teatrală. Laboratorul de creație s-a mutat pe video calls, echipa nu s-a mai întâlnit fizic, s-a motivat reciproc inspirațional în mediul virtual, a recurs la tehnici remote de comunicare și de lucru. Produsul artistic însuși a căpătat contururi pretabile digitalului: desfășurări de tip flux, pluri-focalitate, compoziții împrumutate din video gaming, mult visuals, dinamici filmice. Despre aceste linii e vorba în noul volum colectiv pe care-l foiletați.”

Oltița Cîntec, coord.

„The new Coronavirus pandemic has enveloped the planet, officially since March 2020, and, among other consequences, has forced living arts to reinvent themselves. Trends experienced by innovative artists, massively involving new technologies in all their forms, have been taken over by the global artistic community and, more, fast forward. Recent aesthetic directions exerted for several decades have become a priority and grew in one year as though ten years have passed. Contactless theater dominated the period highlighting concerns of previous performative rhetoric, and offered new patterns coming from those open and ready to develop them. The transformation of the paradigm encompassed all the levels that structure theatrical art. The creative “laboratory” jumped onto video calls, the team did not meet in person, they motivated each other inspirationally in the virtual environment, resorted to video techniques for communication and work. The artistic product itself acquired contours suitable for the digital. New durations, other rhythms, flow-type developments, multi-focal, video gaming loan-approaches, a lot of visuals, film dynamics. Such directions make the subject of the new collective volume that you are browsing.”

Oltița Cîntec, coord.

Oltița Cîntec (coordonator), contributori (în ordinea din sumar) Mirella Patureau, Oana Stoica, Oltița Cîntec, Cristina Rusiecki, Silvia Dumitrache, Oana Cristea Grigorescu, Călin Ciobotari, Mihai Gligan, Daniela Șilindean; traducere: Carmen Tărniceru, Mircea Sorin Rusu